1894 - Ursulakapel

Ursulakapel aangekocht door het St. Franciscusgesticht