1747 - Van Kinschot

Van Kinschot publiceert zijn ‘Beschryving der stad Oudewater (etc.)’