1601 - Varkensbrug gebouwd

De Varkensbrug gebouwd, als boogbrug; volgens het bestek moet de hoogte gelijk zijn aan die van de Hallebrug