1740 - Verbod op dansmuziek

Verbod op dansmuziek tijdens de prediking van ‘het beleg en de uytmoording van dese stad’