1661 - Vermoord

September: Michiel van Gouda ook bekend als manke Michiel wordt vermoord gevonden; Willem Pietersz Tromper is op 27 september bij de lijkschouwing