1808 - Volkstelling van Montijn

Start bevolkingsregistratie met de volkstelling van Montijn