1704 - Vroedvrouw

Jacomijntie Aerts Decker aangesteld als vroedvrouw