1581 - Vroedvrouw M. Claesdr. aangesteld

Vroedvrouw Merrichgen Claesdr, weduwe van Rut Jacobsz, aangesteld