1588 - Vroedvrouw vraagt ontslag

Vroedvrouw Merrichgen Claesdr verzoekt om ontslag; Emmichgen Jansdr aangesteld.