1578 - Waagmeester

Merrichgen, weduwe van Evert Jans, is waagmeester (waarschijnlijk pachter van de waag); haar dochter trouwt burgemeester Pieter Willemsz Tromper.