1757 - Weesvader

Adrianus van Dam aangesteld als weesvader