1693 - Weesvader

Aernt van Wijngaerden aangesteld als weesvader