1737 - Weesvader en moeder

Gerrit van Capelle en Leena Tukker aangesteld als weesvader en weesmoeder