1647 - Weging van Leentje Willemsdochter

Recente reacties

    In mei 1647 spande Jan Aertsz Benschopper, een boer aan de noordzijde van de Lange Linschoten, een proces aan tegen Annichgen Cornelisdochter, de huisvrouw van Simon Cornelisz. Uit de stukken blijkt niet waar dit over gaat, maar dat is wel overgeleverd. Annichgen heeft de vrouw van Jan Aertsz, Leentje Willemsdochter, ervan beschuldigd dat zij haar kinderen betoverde koeken heeft gegeven. De buurtgenoten van Leentje geloofden kennelijk de beschuldiging van hekserij. Leentje voelde zich zo in het nauw gedreven, dat zij het stadsbestuur van Oudewater ervan wist te overtuigen om haar in de waag te wegen. Als zij kan aantonen dat haar gewicht normaal is, kan zij voor haar buurtgenoten bewijzen dat zij geen heks is. Er kwamen regelmatig mensen uit Duitsland om zich te laten wegen in Oudewater. In Duitsland waren in deze tijd veel heksenprocessen. Leentje is de eerste die zich niet laat wegen vanwege de dreiging van de brandstapel, maar vanwege pesterij.